Previous Teton Cloud north of Jackson, WY #1292

Teton Cloud north of Jackson, WY #1292